สพป.สกลนคร เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 33025 ค่าร้อยละ
ผอม 2814 8.52
เตี้ย 1808 5.47
เริ่มอ้วน+อ้วน 2489 7.54
ผอม+เตี้ย 981 2.97
อ้วน+เตี้ย 1043 3.16
ไม่มีภาวะ 23890 72.34
852 547 754 297 316 7234 จำนวนโรงเรียน 254