สพป.สกลนคร เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 31760 ค่าร้อยละ
ผอม 2690 8.47
เตี้ย 1966 6.19
เริ่มอ้วน+อ้วน 2497 7.86
ผอม+เตี้ย 1073 3.38
อ้วน+เตี้ย 1128 3.55
ไม่มีภาวะ 22406 70.55
847 619 786 338 355 7055 จำนวนโรงเรียน 175