สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 22246 ค่าร้อยละ
ผอม 1629 7.32
เตี้ย 1044 4.69
เริ่มอ้วน+อ้วน 1914 8.60
ผอม+เตี้ย 534 2.40
อ้วน+เตี้ย 647 2.91
ไม่มีภาวะ 16478 74.07
732 469 860 240 291 7407 จำนวนโรงเรียน 214