สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 32228 ค่าร้อยละ
ผอม 2470 7.66
เตี้ย 1351 4.19
เริ่มอ้วน+อ้วน 3463 10.75
ผอม+เตี้ย 667 2.07
อ้วน+เตี้ย 901 2.80
ไม่มีภาวะ 23376 72.53
766 419 1075 207 280 7253 จำนวนโรงเรียน 331