สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 33353 ค่าร้อยละ
ผอม 2654 7.96
เตี้ย 1411 4.23
เริ่มอ้วน+อ้วน 2754 8.26
ผอม+เตี้ย 888 2.66
อ้วน+เตี้ย 1231 3.69
ไม่มีภาวะ 24415 73.20
796 423 826 266 369 7320 จำนวนโรงเรียน 331