สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 23965 ค่าร้อยละ
ผอม 1343 5.60
เตี้ย 808 3.37
เริ่มอ้วน+อ้วน 1827 7.62
ผอม+เตี้ย 429 1.79
อ้วน+เตี้ย 546 2.28
ไม่มีภาวะ 19012 79.33
560 337 762 179 228 7933 จำนวนโรงเรียน 230