สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 24474 ค่าร้อยละ
ผอม 1559 6.37
เตี้ย 1070 4.37
เริ่มอ้วน+อ้วน 2007 8.20
ผอม+เตี้ย 754 3.08
อ้วน+เตี้ย 848 3.46
ไม่มีภาวะ 18236 74.51
637 437 820 308 346 7451 จำนวนโรงเรียน 230