สพป.มหาสารคาม เขต 3 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 16356 ค่าร้อยละ
ผอม 1236 7.56
เตี้ย 920 5.62
เริ่มอ้วน+อ้วน 1404 8.58
ผอม+เตี้ย 375 2.29
อ้วน+เตี้ย 472 2.89
ไม่มีภาวะ 11949 73.06
756 562 858 229 289 7306 จำนวนโรงเรียน 145