สพป.มหาสารคาม เขต 2 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 21635 ค่าร้อยละ
ผอม 1327 6.13
เตี้ย 699 3.23
เริ่มอ้วน+อ้วน 2031 9.39
ผอม+เตี้ย 393 1.82
อ้วน+เตี้ย 481 2.22
ไม่มีภาวะ 16704 77.21
613 323 939 182 222 7721 จำนวนโรงเรียน 221