สพป.มหาสารคาม เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 21858 ค่าร้อยละ
ผอม 1579 7.22
เตี้ย 926 4.24
เริ่มอ้วน+อ้วน 1856 8.49
ผอม+เตี้ย 656 3.00
อ้วน+เตี้ย 846 3.87
ไม่มีภาวะ 15995 73.18
722 424 849 300 387 7318 จำนวนโรงเรียน 220