สพป.มหาสารคาม เขต 1 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 21559 ค่าร้อยละ
ผอม 1420 6.59
เตี้ย 770 3.57
เริ่มอ้วน+อ้วน 1941 9.00
ผอม+เตี้ย 512 2.37
อ้วน+เตี้ย 451 2.09
ไม่มีภาวะ 16465 76.37
659 357 900 237 209 7637 จำนวนโรงเรียน 196