สพป.มหาสารคาม เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 22388 ค่าร้อยละ
ผอม 1784 7.97
เตี้ย 1224 5.47
เริ่มอ้วน+อ้วน 2155 9.63
ผอม+เตี้ย 627 2.80
อ้วน+เตี้ย 772 3.45
ไม่มีภาวะ 15826 70.69
797 547 963 280 345 7069 จำนวนโรงเรียน 196