สพป.ขอนแก่น เขต 5 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 29133 ค่าร้อยละ
ผอม 2015 6.92
เตี้ย 1294 4.44
เริ่มอ้วน+อ้วน 2142 7.35
ผอม+เตี้ย 795 2.73
อ้วน+เตี้ย 663 2.28
ไม่มีภาวะ 22224 76.28
692 444 735 273 228 7628 จำนวนโรงเรียน 255