สพป.ขอนแก่น เขต 5 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 29632 ค่าร้อยละ
ผอม 2213 7.47
เตี้ย 1464 4.94
เริ่มอ้วน+อ้วน 2700 9.11
ผอม+เตี้ย 1086 3.66
อ้วน+เตี้ย 1265 4.27
ไม่มีภาวะ 20904 70.55
747 494 911 366 427 7055 จำนวนโรงเรียน 247