สพป.หนองคาย เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 20295 ค่าร้อยละ
ผอม 1506 7.42
เตี้ย 1008 4.97
เริ่มอ้วน+อ้วน 1647 8.12
ผอม+เตี้ย 652 3.21
อ้วน+เตี้ย 723 3.56
ไม่มีภาวะ 14759 72.72
742 497 812 321 356 7272 จำนวนโรงเรียน 154