สพป.เลย เขต 1 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 18309 ค่าร้อยละ
ผอม 1294 7.07
เตี้ย 1134 6.19
เริ่มอ้วน+อ้วน 1646 8.99
ผอม+เตี้ย 756 4.13
อ้วน+เตี้ย 1035 5.65
ไม่มีภาวะ 12444 67.97
707 619 899 413 565 6797 จำนวนโรงเรียน 142