สพป.เลย เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 18598 ค่าร้อยละ
ผอม 1293 6.95
เตี้ย 1046 5.62
เริ่มอ้วน+อ้วน 1733 9.32
ผอม+เตี้ย 656 3.53
อ้วน+เตี้ย 1322 7.11
ไม่มีภาวะ 12548 67.47
695 562 932 353 711 6747 จำนวนโรงเรียน 142