สพป.อุดรธานี เขต 4 : PART # 30 3 2019

จำนวนนักเรียน 20876 ค่าร้อยละ
ผอม 930 4.45
เตี้ย 683 3.27
เริ่มอ้วน+อ้วน 1088 5.21
ผอม+เตี้ย 269 1.29
อ้วน+เตี้ย 216 1.03
ไม่มีภาวะ 17690 84.74
445 327 521 129 103 8474 จำนวนโรงเรียน 143