สพป.อุดรธานี เขต 3 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 29203 ค่าร้อยละ
ผอม 2180 7.46
เตี้ย 1486 5.09
เริ่มอ้วน+อ้วน 2203 7.54
ผอม+เตี้ย 639 2.19
อ้วน+เตี้ย 767 2.63
ไม่มีภาวะ 21928 75.09
746 509 754 219 263 7509 จำนวนโรงเรียน 203