สพป.อุดรธานี เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 22457 ค่าร้อยละ
ผอม 1770 7.88
เตี้ย 1054 4.69
เริ่มอ้วน+อ้วน 1659 7.39
ผอม+เตี้ย 421 1.87
อ้วน+เตี้ย 391 1.74
ไม่มีภาวะ 17162 76.42
788 469 739 187 174 7642 จำนวนโรงเรียน 194