สพป.อุดรธานี เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 33230 ค่าร้อยละ
ผอม 3092 9.30
เตี้ย 2003 6.03
เริ่มอ้วน+อ้วน 3337 10.04
ผอม+เตี้ย 883 2.66
อ้วน+เตี้ย 2574 7.75
ไม่มีภาวะ 21341 64.22
930 603 1004 266 775 6422 จำนวนโรงเรียน 217