สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 14635 ค่าร้อยละ
ผอม 1021 6.98
เตี้ย 493 3.37
เริ่มอ้วน+อ้วน 1123 7.67
ผอม+เตี้ย 214 1.46
อ้วน+เตี้ย 240 1.64
ไม่มีภาวะ 11544 78.88
698 337 767 146 164 7888 จำนวนโรงเรียน 103