สพป.ขอนแก่น เขต 4 : PART # 30 3 2020

จำนวนนักเรียน 18350 ค่าร้อยละ
ผอม 1172 6.39
เตี้ย 603 3.29
เริ่มอ้วน+อ้วน 1676 9.13
ผอม+เตี้ย 225 1.23
อ้วน+เตี้ย 260 1.42
ไม่มีภาวะ 14414 78.55
639 329 913 123 142 7855 จำนวนโรงเรียน 175