สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 : PART # 30 3 2020

จำนวนนักเรียน 22442 ค่าร้อยละ
ผอม 1192 5.31
เตี้ย 671 2.99
เริ่มอ้วน+อ้วน 1553 6.92
ผอม+เตี้ย 336 1.50
อ้วน+เตี้ย 378 1.68
ไม่มีภาวะ 18312 81.60
531 299 692 150 168 8160 จำนวนโรงเรียน 201