สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 20086 ค่าร้อยละ
ผอม 1144 5.70
เตี้ย 728 3.62
เริ่มอ้วน+อ้วน 1446 7.20
ผอม+เตี้ย 302 1.50
อ้วน+เตี้ย 357 1.78
ไม่มีภาวะ 16109 80.20
570 362 720 150 178 8020 จำนวนโรงเรียน 172