สพป.บึงกาฬ : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 35519 ค่าร้อยละ
ผอม 2552 7.18
เตี้ย 1787 5.03
เริ่มอ้วน+อ้วน 2696 7.59
ผอม+เตี้ย 838 2.36
อ้วน+เตี้ย 1129 3.18
ไม่มีภาวะ 26517 74.66
718 503 759 236 318 7466 จำนวนโรงเรียน 211