สพป.บึงกาฬ : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 36962 ค่าร้อยละ
ผอม 2809 7.60
เตี้ย 2127 5.75
เริ่มอ้วน+อ้วน 3108 8.41
ผอม+เตี้ย 1051 2.84
อ้วน+เตี้ย 1243 3.36
ไม่มีภาวะ 26624 72.03
760 575 841 284 336 7203 จำนวนโรงเรียน 211