สพป.อำนาจเจริญ : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 26818 ค่าร้อยละ
ผอม 1600 5.97
เตี้ย 823 3.07
เริ่มอ้วน+อ้วน 1909 7.12
ผอม+เตี้ย 358 1.33
อ้วน+เตี้ย 336 1.25
ไม่มีภาวะ 21792 81.26
597 307 712 133 125 8126 จำนวนโรงเรียน 252