สพป.อำนาจเจริญ : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 27080 ค่าร้อยละ
ผอม 2143 7.91
เตี้ย 1249 4.61
เริ่มอ้วน+อ้วน 1715 6.33
ผอม+เตี้ย 838 3.09
อ้วน+เตี้ย 692 2.56
ไม่มีภาวะ 20443 75.49
791 461 633 309 256 7549 จำนวนโรงเรียน 252