สพป.อุบลราชธานี เขต 5 : PART # 30 3 2020

จำนวนนักเรียน 37930 ค่าร้อยละ
ผอม 2256 5.95
เตี้ย 1459 3.85
เริ่มอ้วน+อ้วน 2595 6.84
ผอม+เตี้ย 806 2.12
อ้วน+เตี้ย 618 1.63
ไม่มีภาวะ 30196 79.61
595 385 684 212 163 7961 จำนวนโรงเรียน 254