สพป.อุบลราชธานี เขต 5 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 38449 ค่าร้อยละ
ผอม 3769 9.80
เตี้ย 2735 7.11
เริ่มอ้วน+อ้วน 2656 6.91
ผอม+เตี้ย 1337 3.48
อ้วน+เตี้ย 1027 2.67
ไม่มีภาวะ 26925 70.03
980 711 691 348 267 7003 จำนวนโรงเรียน 254