สพป.อุบลราชธานี เขต 4 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 15550 ค่าร้อยละ
ผอม 1380 8.87
เตี้ย 1067 6.86
เริ่มอ้วน+อ้วน 1184 7.61
ผอม+เตี้ย 438 2.82
อ้วน+เตี้ย 441 2.84
ไม่มีภาวะ 11040 71.00
887 686 761 282 284 7100 จำนวนโรงเรียน 142