สพป.อุบลราชธานี เขต 3 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 29922 ค่าร้อยละ
ผอม 2135 7.14
เตี้ย 1346 4.50
เริ่มอ้วน+อ้วน 2066 6.90
ผอม+เตี้ย 503 1.68
อ้วน+เตี้ย 402 1.34
ไม่มีภาวะ 23470 78.44
714 450 690 168 134 7844 จำนวนโรงเรียน 209