สพป.อุบลราชธานี เขต 3 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 30441 ค่าร้อยละ
ผอม 2927 9.62
เตี้ย 1900 6.24
เริ่มอ้วน+อ้วน 1976 6.49
ผอม+เตี้ย 768 2.52
อ้วน+เตี้ย 647 2.13
ไม่มีภาวะ 22223 73.00
962 624 649 252 213 7300 จำนวนโรงเรียน 209