สพป.อุบลราชธานี เขต 1 : PART # 30 3 2020

จำนวนนักเรียน 30214 ค่าร้อยละ
ผอม 1313 4.35
เตี้ย 670 2.22
เริ่มอ้วน+อ้วน 2626 8.69
ผอม+เตี้ย 459 1.52
อ้วน+เตี้ย 590 1.95
ไม่มีภาวะ 24556 81.27
435 222 869 152 195 8127 จำนวนโรงเรียน 239