สพป.อุบลราชธานี เขต 1 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 30181 ค่าร้อยละ
ผอม 1526 5.06
เตี้ย 811 2.69
เริ่มอ้วน+อ้วน 2701 8.95
ผอม+เตี้ย 484 1.60
อ้วน+เตี้ย 559 1.85
ไม่มีภาวะ 24100 79.85
506 269 895 160 185 7985 จำนวนโรงเรียน 238