สพป.อุบลราชธานี เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 30705 ค่าร้อยละ
ผอม 2415 7.87
เตี้ย 1490 4.85
เริ่มอ้วน+อ้วน 3042 9.91
ผอม+เตี้ย 755 2.46
อ้วน+เตี้ย 1158 3.77
ไม่มีภาวะ 21845 71.14
787 485 991 246 377 7114 จำนวนโรงเรียน 239