สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 28814 ค่าร้อยละ
ผอม 2016 7.00
เตี้ย 1482 5.14
เริ่มอ้วน+อ้วน 2202 7.64
ผอม+เตี้ย 565 1.96
อ้วน+เตี้ย 559 1.94
ไม่มีภาวะ 21990 76.32
700 514 764 196 194 7632 จำนวนโรงเรียน 198