สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 28770 ค่าร้อยละ
ผอม 3076 10.69
เตี้ย 2303 8.00
เริ่มอ้วน+อ้วน 2183 7.59
ผอม+เตี้ย 931 3.24
อ้วน+เตี้ย 627 2.18
ไม่มีภาวะ 19650 68.30
1069 800 759 324 218 6830 จำนวนโรงเรียน 198