สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 29262 ค่าร้อยละ
ผอม 2631 8.99
เตี้ย 1979 6.76
เริ่มอ้วน+อ้วน 1965 6.72
ผอม+เตี้ย 1115 3.81
อ้วน+เตี้ย 838 2.86
ไม่มีภาวะ 20734 70.86
899 676 672 381 286 7086 จำนวนโรงเรียน 198