สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 19876 ค่าร้อยละ
ผอม 1360 6.84
เตี้ย 1047 5.27
เริ่มอ้วน+อ้วน 1658 8.34
ผอม+เตี้ย 504 2.54
อ้วน+เตี้ย 620 3.12
ไม่มีภาวะ 14687 73.89
684 527 834 254 312 7389 จำนวนโรงเรียน 180