สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 31292 ค่าร้อยละ
ผอม 1850 5.91
เตี้ย 1187 3.79
เริ่มอ้วน+อ้วน 2636 8.42
ผอม+เตี้ย 582 1.86
อ้วน+เตี้ย 855 2.73
ไม่มีภาวะ 24182 77.28
591 379 842 186 273 7728 จำนวนโรงเรียน 258