สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 31179 ค่าร้อยละ
ผอม 2134 6.84
เตี้ย 1427 4.58
เริ่มอ้วน+อ้วน 2536 8.13
ผอม+เตี้ย 713 2.29
อ้วน+เตี้ย 901 2.89
ไม่มีภาวะ 23468 75.27
684 458 813 229 289 7527 จำนวนโรงเรียน 258