สพป.สุรินทร์ เขต 1 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 47916 ค่าร้อยละ
ผอม 3544 7.40
เตี้ย 2182 4.55
เริ่มอ้วน+อ้วน 3794 7.92
ผอม+เตี้ย 1265 2.64
อ้วน+เตี้ย 1755 3.66
ไม่มีภาวะ 35376 73.83
740 455 792 264 366 7383 จำนวนโรงเรียน 292