สพป.สุรินทร์ เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 48898 ค่าร้อยละ
ผอม 4045 8.27
เตี้ย 2622 5.36
เริ่มอ้วน+อ้วน 3560 7.28
ผอม+เตี้ย 1352 2.76
อ้วน+เตี้ย 1522 3.11
ไม่มีภาวะ 35797 73.21
827 536 728 276 311 7321 จำนวนโรงเรียน 292