สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 24840 ค่าร้อยละ
ผอม 1925 7.75
เตี้ย 1160 4.67
เริ่มอ้วน+อ้วน 1930 7.77
ผอม+เตี้ย 416 1.67
อ้วน+เตี้ย 296 1.19
ไม่มีภาวะ 19113 76.94
775 467 777 167 119 7694 จำนวนโรงเรียน 192