สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 35523 ค่าร้อยละ
ผอม 2268 6.38
เตี้ย 1427 4.02
เริ่มอ้วน+อ้วน 3005 8.46
ผอม+เตี้ย 582 1.64
อ้วน+เตี้ย 572 1.61
ไม่มีภาวะ 27669 77.89
638 402 846 164 161 7789 จำนวนโรงเรียน 214