สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 36589 ค่าร้อยละ
ผอม 3337 9.12
เตี้ย 2285 6.25
เริ่มอ้วน+อ้วน 2882 7.88
ผอม+เตี้ย 1264 3.45
อ้วน+เตี้ย 1383 3.78
ไม่มีภาวะ 25438 69.52
912 625 788 345 378 6952 จำนวนโรงเรียน 214