สพป.ขอนแก่น เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 18958 ค่าร้อยละ
ผอม 1598 8.43
เตี้ย 1017 5.36
เริ่มอ้วน+อ้วน 1545 8.15
ผอม+เตี้ย 666 3.51
อ้วน+เตี้ย 646 3.41
ไม่มีภาวะ 13486 71.14
843 536 815 351 341 7114 จำนวนโรงเรียน 207