สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 13493 ค่าร้อยละ
ผอม 886 6.57
เตี้ย 621 4.60
เริ่มอ้วน+อ้วน 1133 8.40
ผอม+เตี้ย 264 1.96
อ้วน+เตี้ย 246 1.82
ไม่มีภาวะ 10343 76.65
657 460 840 196 182 7665 จำนวนโรงเรียน 111